Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK AGROBIZNESU

(w roku szkolnym 2024/2025 nie prowadzimy naboru na ten zawód)

 

Bardzo ciekawy i obecnie niezwykle aktualny zawód łączący cztery podstawowe zagadnienia rolnictwa, jakimi obecnie są: produkcja, zagadnienia ekonomiczno-prawne, ekologia, fundusze unijne. W czasie nauki uczniowie poznają produkcję rolniczą (roślinną i zwierzęcą), uczą się wyboru właściwej z nich przez pryzmat opłacalności ekonomicznej i uwarunkowań prawnych. Uczą się wypełniania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczych i uzyskiwania dopłat do tej produkcji z funduszy Unijnych.

 

JEŚLI:

 • chcesz zarządzać finansami

 • pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne

 • chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi

 • posiadasz zdolności organizacyjne

 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych

 • interesujesz się nowinkami technicznymi

 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania

 

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK AGROBIZNESU

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak korzystać z funduszy unijnych

 • jak opracowywać i stosować efektywne strategie marketingowe

 • jak tworzyć efektywny biznesplan

 • sposoby zbierania i przechowywania produktów rolnych;

 • sposoby hodowli zwierząt

 • sposoby stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej;

 • jak prowadzić uproszczoną rachunkowość;

 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego.

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w licencjonowanych gospodarstwach

 • możesz zaangażować się w Koła Młodych Rolników

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata  (po gimnazjum) lub pięć lat (po 8 klasie szkoły podstawowej) i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej (kwalifikacja wspólna z zawodem technik rolnik)

ROL.05. - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia

 

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Rolnictwo, Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Technika Rolnicza i Leśna, i in.

 • Uniwersytet Ekonomiczny: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Politechnika Poznańska: Inżynieria środowiskowa, Technologie ochrony środowiska,

 • AWF Poznań: dietetyka, turystyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego,

 • firmy handlowe, usługowe i produkcyjne,

 • obsługa ruchu turystycznego,

 • marketing i sprzedaż produktów rolniczych i spożywczych,

 • usługi techniczne, finansowe i bankowe rynku rolnego oraz weterynaryjne,

 • urzędy administracji samorządowej.

 • własne gospodarstwo rolne

 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

 

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM UNII EUROPEJSKIEJ STAWIANYM OSOBOM CHCĄCYM ZAKUPIĆ ZIEMIĘ ROLNICZĄ, DZIEDZICZYĆ GOSPODARSTWO ROLNE, POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com