TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

 

Kierunek  architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych.

Technik architektury krajobrazu, posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent jest przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w: firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu oraz realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

 

JEŚLI:

 • kochasz rośliny

 • masz zmysł artystyczny

 • pragniesz upiększać otaczający Cię krajobraz

 • lubisz pracować fizycznie na świeżym powietrzu

 • pragniesz zdobywać doświadczenie w firmie z branży lub założyć własną działalność

 • chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi

 • posiadasz zdolności organizacyjne

 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych

 • interesujesz się nowinkami technicznymi

 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

UCZYĆ SIĘ BĘDZIESZ:

 • rozpoznawać typy i rodzaje gleb oraz charakteryzować ich właściwości

 • rozpoznawać gatunki roślin

 • charakteryzować  typy i elementy krajobrazu oraz oceniać jego walory estetyczne

 • przeprowadzać inwentaryzację i monitoring istniejących obiektów architektury krajobrazu

 • pielęgnować tereny zieleni otaczające obiekty mieszkalne, przemysłowe, sportowe i rekreacyjne

 • sadzić i pielęgnować drzewa i krzewy ozdobne

 • zakładać i pielęgnować rabaty kwiatowy i bylinowe oraz runa leśne i parkowe

 • zakładać i pielęgnować różnego typu powierzchnie trawiaste

 • wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej

 • dobierać rośliny, naczynia i materiały pomocnicze i wykonywać dekoracje roślinne

 • stosować specjalistyczne programy komputerowe wspomagające projektowanie

 • sporządzać dokumentację techniczną w poszczególnych etapach projektowania, realizacji i pielęgnacji terenów zieleni

 • wykonywać rysunki robocze elementów architektury krajobrazu

 • objaśnić zasady i metody pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych z zastosowaniem przyrządów pomiarowych

 • wykonywać pomiary i obliczenia geodezyjne związane z urządzeniem terenów zieleni

 • sporządzać plany sytuacyjno-wysokościowe

 • rozpoznawać podstawowe rodzaje budowli i ich elementy

 • charakteryzować elementy konstrukcji budowlanych stosowanych w urządzaniu terenów zieleni

 • sposoby stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej

 • jak prowadzić uproszczoną rachunkowość

 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej

 

 

PONADTO:

 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w : firmach zajmujących się z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu, szkółkach ogrodniczych, arboretum, parkach, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach

 • uczestniczyć w zajęciach realizowanych przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Przedmiot rozszerzony: geografia

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu:  Architektura Krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna Roślin, Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Technologia Żywności i Żywienia Człowieka i inne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Biologia, Chemia, i inne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i inne

 • Politechnika Poznańska: Inżynieria Środowiska, Technologie Ochrony Środowiska i inne

 • AWF Poznań: Dietetyka, Turystyka i Rekreacja i inne

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania terenów zieleni, np. Ogrody Marzeń, Korn-Garden, Green Solutions- zakładanie, projektowanie i pielęgnacja ogrodów Poznań,

 • Szkółki ogrodnicze, np. Szkółki Kórnickie, Szkółka Byczkowscy, Szkółka Bylin Dobrepole

 • Wielkopolska Gilda Rolno- Ogrodnicza S.A. w Poznaniu

 • Centra ogrodnicze, np. Centrum Ogrodnicze Jucca Tarnowo Podgórne, Centrum Ogrodnicze Plant Poznaniu, Centrum Ogrodnicze Ogród Zawady Poznań

 • Arboretum, np. Arboretum Kórnickie

 • Ogrody dendrologiczne, np. Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Ogrody botaniczne, np. Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • Zabytkowe parki, np. Muzeum Ziemi Średzkiej i Dwór w Koszutach, Muzeum i Park w Rogalinie

 • Parki Narodowe i Krajobrazowe, np. Wielkopolski Park Narodowy, Nadwarciański Park Krajobrazowy

 • Palmiarnie, np. Palmiarnia Poznańska

 • Kwiaciarnie, np. Kwiaciarnia Zielona Weranda Środa Wlkp.

 • Własna działalność gospodarcza

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl