Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK BHP

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy, dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona. Osoba będąca technikiem BHP prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników. Technik BHP zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem w środowisku pracy, we wszystkich zakładach, w których jest to wymagane.

Sytuacja na polskim rynku pracy nie należy do najlepszych. Wybierając kierunek kształcenia warto decydować się na zawody, na które popyt nigdy nie spadnie. Jednym z nich jest Technik BHP, którego wsparcie w praktycznie każdej firmie jest niezbędne.

JEŚLI:

posiadasz zdolności organizacyjne

chcesz poznać język angielski zawodowy

interesujesz się nowinkami technicznymi

chcesz rozwijać swoje zainteresowania

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak przeprowadzać kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad BHP;

 • jak sporządzać okresowe analizy warunków BHP;

 • jak przygotowywać wnioski dotyczące poprawy stanu BHP w analizowanych przedsiębiorstwach;

 • jak doradzać w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;

 • jak opracowywać plan modernizacji zakładu pracy;

 • jak doradzać i opracowywać wewnętrzne zarządzenia, instrukcje i regulaminy dotyczące BHP;

 • jak prowadzić rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;

 • jak dokonywać ocen ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac.

 

PONADTO:

· zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk

· będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

· będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa trzy semestry i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Z.13.Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu: Menedżer bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Menedżer BHP

 • Politechnika Poznańska: Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • Państwowa Inspekcja Pracy;

 • Państwowa Inspekcja Sanitarna;

 • Urząd Dozoru Technicznego;

 • Firmy zajmujące się organizacją szkoleń z zakresu BHP;

 • Służby BHP.

Po uzyskaniu dyplomu technik BHP można pracować na stanowisku inspektora, posiadając dodatkowo min. 3 letni staż pracy można być na stanowisku starszego inspektora w każdym zakładzie pracy

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com