TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH 
(oddział przygotowania wojskowego)

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych planuje, koordynuje i przekazuje informacje kontrolerowi ruchu lotniczego zapewniające bezpieczne funkcjonowanie operacyjne lotniska, zapewnia ciągłość informacji powietrznej, pełni nadzór nad bezpieczeństwem portu lotniczego oraz koordynuje obsługę naziemną statków powietrznych na płycie lotniska.

Technik  lotniskowych służb operacyjnych jest również zawodem poszukiwanym w wojsku. Klasa wojskowa realizować będzie innowacyjny program przysposobienia wojskowego we współpracy z jednostkami wojskowymi m.in. z Krzesin i Śremu. Absolwenci kończący w ramach tego kierunku kształcenia ,,rozszerzenie” wojskowe zostają przygotowani do związania swojej przyszłości ze służbą w  mundurze, nie koniecznie wojskowym. Mamy tu na myśli zarówno Szkoły Oficerskie jak i służbę od podstaw w Wojsku, Policji, Służbie Więziennej itp.

 

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania

 • interesujesz się lotnictwem i wojskowością

 • chcesz dobyć zawód otwierający ci drogę do pracy na lotniskach

 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania

 • lubisz kiedy wokół ciebie dużo się dzieje

 • pasjonujesz się lotnictwem i nowymi technologiami

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasie wojskowej)

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak pozyskiwać oraz przekazywać informacje dotyczące działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji;

 • sposoby monitorowania stanu infrastruktury portu lotniczego;

 • jak prowadzić działania operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym

 • jak współpracować z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego

 • jak współpracować ze służbami żeglugi powietrznej.

 

PONADTO:

 

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci dostanie się do wojska lub innej służby mundurowej.

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w pracowniach szkolnych i na lotniskach m.in. w Krzesinach

 • poznasz np. Jednostki Wojskowe np. 31 Bazę Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu czy 6 Batalion Dowodzenia SP w Śremie.

 • poznasz procedury postępowania podczas starania się o służbę np. w Wojsku, poprzez zajęcia w WKU Poznań.

 • będziesz mógł zdobyć np. uprawnienia dla prowadzącego strzelanie. możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach

 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne

 • obozy survivalowo – militarne

 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach

 • możliwość udziału w zajęciach samoobrony

 • zajęcia na strzelnicy

 • szkolenie kończące się egzaminem dającym Licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 • zajęcia ASG

 • solidne przygotowanie do matury i egzaminów zawodowych oraz dalszej nauki.

 • dwa dni w tygodniu mundurowe

 

Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) i świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

TLO.02. Obsługa operacyjna portu lotniczego i współpraca ze służbami żeglugi powietrznej

 

Przedmioty rozszerzony: historia

Przedmiot dodatkowy: edukacja wojskowa

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE KIERUNKI:

 • Zarządzanie portami lotniczymi,

 • Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,

 • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie,

 • Zarządzanie kryzysowe.

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • Porty lotnicze różnego rodzaju

 • Służby mundurowe: wojsko, policja, służby więzienne itp.

 • Możesz być również zatrudniony w firmach handlingowych wykonujących bezpośrednio czynności obsługowe rejsów dla przewoźników lotniczych jako pracownik koordynujący wykonywanie obsługi naziemnej.

 

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WOJSKOWEGO WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY, ZAŚ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UŁATWIĄ CI START W WOJSKU LUB INNEJ SŁUŻBIE MUNDUROWEJ

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl