Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK MECHANIK
(oddział przygotowania wojskowego lub klasa Solarisa)

 

Głównym celem pracy technika mechanika jest naprawa maszyn i urządzeń technicznych oraz uczestniczenie w procesie ich wytwarzania i użytkowania. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalności. Jedna z nich dotyczy budowy, użytkowania oraz utrzymania w odpowiednim stanie określonej grupy maszyn i urządzeń. Drugą grupę stanowią specjaliści technolodzy.

Technik mechanik jest również zawodem poszukiwanym w wojsku. Klasa wojskowa realizować będzie program edukacji wojskowej we współpracy z jednostkami wojskowymi m.in. z Krzesin i Śremu.

Klasa Solarisa realizuje kurs spawania. Do osiągnięcia pełnoletności uczniowie przygotowują się w szkole. Uczniowie pełnoletni odbywają zajęcia w firmie Solaris.

 

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania

 • interesujesz się mechaniką i wojskowością

 • chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 • lubisz prace ręczne w metalu

 • chcesz mieć możliwość pracy przy konstruowaniu innowacyjnych pojazdów

 

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHANIK

(klasie wojskowej lub klasie Solarisa)

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 

 • sposoby wytwarzania części maszyn i urządzeń;

 • jak wykonywać montaż maszyn i urządzeń;

 • jak instalować i uruchamiać maszyny i urządzenia;

 • sposoby obsługiwania maszyn i urządzeń;

 • jak organizować procesy produkcji.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które ułatwią Ci dostanie się do wojska

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w pracowniach szkolnych, firmach: Solaris, Fludra, Knioch.

 • w klasie Solarisa zdobędziesz uprawnienia spawacza

 • będziesz mógł wziąć udział w innowacyjnych zajęciach przy konstrukcji pojazdów („BOLID 1”, „BOLID 2”)

 • możliwości udziału w profesjonalnych szkoleniach

 • wyjazdy na wycieczki dydaktyczne

 • obozy survivalowo – militarne

 • możliwość udziału w konkursach i olimpiadach

 • możliwość udziału w zajęciach samoobrony

 • zajęcia na strzelnicy

 • szkolenie kończące się egzaminem dającym Licencję radiooperatora w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

 • zajęcia ASG

 • solidne przygotowanie do matury i dalszej nauki.

 • dwa dni w tygodniu mundurowe

 

Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) i świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Przedmiot rozszerzony: matematyka

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska: Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i inżyniera produkcji

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

 • Wyższa Szkoła Bankowa: Logistyka

 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • zakłady: usługowe naprawy sprzętu domowego, przemysłu metalowego, obsługi technicznej, naprawcze,

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej

 • firmy zajmujące się obróbką metali, konstruujące i budujące maszyny.

 • możesz także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą

 • Jednostki wojskowe

 • Policja

 • Więzienia

 • Administracja

 • Sądy

 • Straż graniczna

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WOJSKOWEGO WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY, ZAŚ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOŚCI UŁATWIĄ CI START W WOJSKU.

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com