Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem eksploatacji i napraw pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wykonuje również zadania zawodowe z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń). Obsługuje i serwisuje nowoczesne maszyny, zwłaszcza będące w okresie gwarancyjnym. Jest przygotowany do uzyskania dodatkowych uprawnień wynikających z rozwoju technicznego sprzętu. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dobiera i konfiguruje elektroniczne systemy wspomagające automatyzację prac. Monitoruje działanie tych systemów, interpretuje ich wskazania i na tej podstawie synchronizuje pracę zespołów pojazdów i maszyn rolniczych. W trakcie nauki uzyskuje uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. T, prawa jazdy kat. B oraz ma możliwość zdobycia uprawnień operatora kombajnu zbożowego.

JEŚLI:

 • masz już sprecyzowane zainteresowania

 • interesujesz się mechaniką

 • chcesz zdobyć uprawnienia rolnicze

 • chcesz prowadzić własną działalność gospodarczą

 • chcesz zdobyć prawo jazdy kat B i T

 • chcesz mieć możliwość pracy przy konstruowaniu innowacyjnych pojazdów

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I  AGROTRONIKI 

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej;

 • obsługę pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

 • ocenę stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

 • prowadzenie pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych;

 • organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

 • obsługę urządzeń, systemów elektronicznych, oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych.

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w licencjonowanych gospodarstwach

 • możesz zaangażować się w Koła Młodych Rolników

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata  (po gimnazjum) lub pięć lat (po 8 klasie szkoły podstawowej) i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ROL.02.  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

ROL.08.  Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

Ważnym elementem kształcenia stanie się również język obcy ukierunkowany zawodowo.

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, i in.

 • Uniwersytet Ekonomiczny: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Politechnika Poznańska: Inżynieria środowiskowa, Technologie ochrony środowiskowa

 • AWF Poznań : dietetyka, turystyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • własne gospodarstwo rolne

 • przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowych np. KMK AGRO Brodowo,

 • ODR Sielinko,

 • Urząd Gminy,

 • Starostwo Powiatowe

 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą .

 

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM UNII EUROPEJSKIEJ STAWIANYM OSOBOM CHCĄCYM ZAKUPIĆ ZIEMIĘ ROLNICZĄ, DZIEDZICZYĆ GOSPODARSTWO ROLNE, POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com