Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl

Technik mechatronik

 

Technikum 5-letnie, dyplom technika mechatronika

 

Klasa patronacka HOMAG. Polska

 

Słowa klucze: zmysł techniczny, programowanie

 

Czego się nauczysz?

- sposobu montowania urządzeń i systemów machatronicznych

- zasad eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- projektowania urządzenia i systemy mechatroniczne

- programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- zastosowania elektroniki, automatyki i informatyki w systemach sterowania i regulacji urządzeń

- diagnozowania urządzeń mechanicznych wyposażonych w układy sterowania

- obsługi programów do projektowania typu CAD, przede wszystkim SolidWorks

- tworzenia dokumentacji technicznej dla urządzeń i systemów mechatronicznych

- dobierania podzespołów, modułów, wskaźników do urządzeń i systemów

- przygotowywania do obsługi i diagnozowania urządzeń mechatronicznych

- projektowania i eksploatacji układów pneumatyki i hudrauliki

- integrowania urządzeń mechanicznych np. silników, siłowników, napędów z urządzeniami elektronicznymi

- pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiazujacych problemy projektowania różnych urządzeń i systemów

 

Gdzie odbywają się praktyki?

HOMAG Polska

IMA SCHELLING Group

KMK Agro

Pfeifer&Langen Polska S.A. Cukrownia

DOMASZ

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

- wszystkie gałęzie gospodarki, małe i duże firmy produkcyjne, włącznie z

międzynarodowymi, z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania

procesami technologicznymi opartymi na IT

- serwisy specjalistyczne np. motoryzacyjne, elektromedyczne, AGD, urządzeń

medycznych, obrabiarek sterowanych numerycznie, aparatury kontrolno-

pomiarowej, systemu monitoringu, robotów przemysłowych

- służby utrzymania ruchu wszelkich firm wyposażonych w linie automatyczne

- firmy zajmujące się sprzedażą urządzeń, podzespołów oraz doradztwem

technicznym

- własna działalność gospodarcza

Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych np. Politechnice Poznańskiej, w szczególności na kierunkach takich jak: mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria i budowa maszyn

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

- doskonale wyposażona pracownia mechatroniczna w sprzęt najnowszej

generacji

- patronat firmy HOMAG Polska, model kształcenia dualnego, w którym część

zajęć praktycznych uczniowie odbywają na terenie przedsiębiorstwa pod okiem

specjalistów

- po ukończeniu szkoły bezpośrednia możliwość zatrudnienia w firmie HOMAG.

Polska

- możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień międzynarodowych np. na wózki

teleskopowe w ramach bezpłatnych kursów

- współpraca szkoły z firmą Mitsubishi i możliwość nauki na podzespołach

japońskich z zakresu automatyki i robotyki (Mitsubishi współpracuje tylko z 4

szkołami w Polsce)

- współpraca z Politechniką Poznańską i możliwość udziału w ich projektach dla

szkół średnich

- nauka języka obcego branżowego

- możliwość odbycia miesięcznych praktyk zawodowych zagranicznych w

ramach programu Erasmus+

- zawód dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w większości sektorów

gospodarki

- zawód poszukiwany na rynku pracy przez wielu pracodawców (sprawdź

prognozy MEN)

- absolwenci znający obsługę programów typu CAD, szczególnie SolidWorks są

bardzo cenieni na rynku pracy

- wysokie średnie wynagrodzenia

 

Czekamy właśnie na Ciebie!!!

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu