TECHNIK MECHATRONIK 

 

Słowo klucz: „mechatronika” czyli „co?”… „łączenie rozwiązań mechaniki i elektroniki w funkcjonalną całość, zwalającą na efektywne programowanie i sterowanie procesami i produkcją”

Technik mechatronik realizuje zadania z zakresu mechaniki i elektroniki łącząc je w całość. Zrozumienia mechanicznego działania urządzeń wsparte technikami opartymi na elektronicznym wspomaganiu ukierunkowanym na zautomatyzowanie czynności to ogromne wyzwanie. Umiejętność korzystania i wspierania się na nowoczesnym oprogramowaniu i technologii informatycznej otworzy szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji w dalszej pracy zawodowej.

JEŚLI:

 • interesujesz się elektroniką i mechaniką
 • chcesz zdobyć zawód gwarantujący pracę
 • dobrze radzisz sobie z matematyką i fizyką

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK MECHATRONIK

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • sposoby montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • zasady eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • jak projektować urządzenia i systemy mechatroniczne,
 • jak programować urządzenia i systemy  mechatroniczne.

 

PONADTO:

 • będziesz realizować zajęcia praktyczne w pracowniach Politechniki Poznańskiej,
 • będziesz mieć możliwość uczestnictwa w konkursach i olimpiadach,
 • będziesz mieć możliwość zapoznania się z praktycznymi rozwiązaniami w zakładach produkcyjnych np. VW Polska we Wrześni.

 

Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego) i świadectwa dojrzałości (po zdaniu egzaminu maturalnego).

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Przedmiot rozszerzony: matematyka

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Politechnika Poznańska, Wydział Mechaniki i inne
 • Uniwersytet Przyrodniczy, Biotechnologia

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • wszystkie zakłady produkcyjne z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi opartymi na technologii TI
 • zakłady VW Polska i firmy współpracujące

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl