Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Technik Automatyk

 

Technikum 5-letnie, dyplom technika Automatyka

 

Klasa patronacka HOMAG. Polska

 

Słowa klucze: intuicja techniczna, umiejętność poszukiwania rozwiązań

 

Czego się nauczysz?

 • Konfigurować parametry urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej;
 • Programować sterowniki PLC (Programmable Logic Controller);
 • Dobierać przyrządy do wykonania pomiarów i wykonać pomiary w układach automatyki;
 • Uruchamiać instalację automatyki przemysłowej;
 • Oceniać poprawność pracy instalacji automatyki oraz wprowadzać korekty;
 • Określić zakres i wykonać czynności obejmujące okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji;
 • Przeprowadzać testy urządzeń i instalacji zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej;
 • Ocenić stan techniczny urządzeń i instalacji automatyki Lokalizować uszkodzenia instalacji;
 • Określać rodzaj i zakres napraw instalacji;
 • Wymieniać uszkodzone urządzenia w obwodach automatyki.

 

Gdzie odbywają się praktyki?

 • HOMAG Polska
 • Knioch
 • Knott
 • IMA SCHELLING Group
 • KMK Agro
 • Pfeifer&Langen Polska S.A. Cukrownia
 • DOMASZ

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

 • w firmach, w których odbywają się zajęcia praktyczne
 • zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń automatyki,
 • służbach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych,
 • warsztatach naprawczych elementów i urządzeń oraz aparatury automatyki,
 • firmach instalujących elementy i urządzenia sterowania i automatyki przemysłowej,
 • warsztatach naprawczych sprzętu automatyki,
 • placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych, zajmujących się projektowaniem elementów i urządzeń automatyki,
 • zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia automatyki na stanowiskach wdrożeniowych, konserwatorów i kontrolerów jakości,
 • specjalistycznych punktach sprzedaży urządzeń automatyki elektrycznej, pneumatycznej i hydraulicznej.
 • własna działalność gospodarcza

 

Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych np. Politechnice Poznańskiej, w szczególności na kierunku Automatyka i robotyka.

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 • współpraca szkoły z firmą Mitsubishi i możliwość nauki na podzespołach japońskich z zakresu automatyki i robotyki (Mitsubishi współpracuje tylko z 4 szkołami w Polsce)
 • współpraca z Politechniką Poznańską i możliwość udziału w laboratoriach na uczelni
 • wyspecjalizowana kadra ucząca przedmiotów zawodowych
 • dobrze wyposażona pracownia w podzespoły Simens i Mitsubishi
 • możliwość udziału w stażu zawodowym, za który uczeń otrzymuje wynagrodzenie
 • nauka języka obcego branżowego
 • możliwość praktyk zawodowych zagranicznych w ramach programu Erasmus+
 • zawód należący do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy (sprawdź prognozy MEN), dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia i wysokie zarobki
 • zawód dający możliwość założenia prosperującej własnej firmy, ze względu na wysoki stopień specjalizacji
 • zawód należący do gatunku "międzynarodowych" i można go z powodzeniem wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

Jeśli jesteś osobą sumienną, lubiącą rozwiązywać problemy techniczne, interesującą się programami i systemami komputerowymi,
ten kierunek jest dla Ciebie!!!

 

Technik Mechatronik

 

Technikum 5-letnie, dyplom technika mechatronika

 

Klasa patronacka HOMAG. Polska

 

Słowa klucze: zmysł techniczny, programowanie

 

Czego się nauczysz?

- sposobu montowania urządzeń i systemów machatronicznych

- zasad eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- projektowania urządzenia i systemy mechatroniczne

- programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

- zastosowania elektroniki, automatyki i informatyki w systemach sterowania i regulacji urządzeń

- diagnozowania urządzeń mechanicznych wyposażonych w układy sterowania

- obsługi programów do projektowania typu CAD, przede wszystkim SolidWorks

- tworzenia dokumentacji technicznej dla urządzeń i systemów mechatronicznych

- dobierania podzespołów, modułów, wskaźników do urządzeń i systemów

- przygotowywania do obsługi i diagnozowania urządzeń mechatronicznych

- projektowania i eksploatacji układów pneumatyki i hudrauliki

- integrowania urządzeń mechanicznych np. silników, siłowników, napędów z urządzeniami elektronicznymi

- pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiazujacych problemy projektowania różnych urządzeń i systemów

 

Gdzie odbywają się praktyki?

 • HOMAG Polska
 • IMA SCHELLING Group
 • KMK Agro
 • Pfeifer&Langen Polska S.A. Cukrownia
 • DOMASZ

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

- wszystkie gałęzie gospodarki, małe i duże firmy produkcyjne, włącznie z międzynarodowymi, z liniami korzystającymi z nowoczesnego sterowania procesami technologicznymi opartymi na IT

- serwisy specjalistyczne np. motoryzacyjne, elektromedyczne, AGD, urządzeń medycznych, obrabiarek sterowanych numerycznie, aparatury kontrolno- pomiarowej, systemu monitoringu, robotów przemysłowych

- służby utrzymania ruchu wszelkich firm wyposażonych w linie automatyczne

- firmy zajmujące się sprzedażą urządzeń, podzespołów oraz doradztwem technicznym

- własna działalność gospodarcza

Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych np. Politechnice Poznańskiej, w szczególności na kierunkach takich jak: mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika, inżynieria i budowa maszyn

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

- doskonale wyposażona pracownia mechatroniczna w sprzęt najnowszej generacji

- patronat firmy HOMAG Polska, model kształcenia dualnego, w którym część zajęć praktycznych uczniowie odbywają na terenie przedsiębiorstwa pod okiem specjalistów

- po ukończeniu szkoły bezpośrednia możliwość zatrudnienia w firmie HOMAG. Polska

- możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień międzynarodowych np. na wózki teleskopowe w ramach bezpłatnych kursów

- współpraca szkoły z firmą Mitsubishi i możliwość nauki na podzespołach japońskich z zakresu automatyki i robotyki (Mitsubishi współpracuje tylko z 4 szkołami w Polsce)

- współpraca z Politechniką Poznańską i możliwość udziału w ich projektach dla szkół średnich

- nauka języka obcego branżowego

- możliwość odbycia miesięcznych praktyk zawodowych zagranicznych w ramach programu Erasmus+

- zawód dający bardzo szerokie możliwości zatrudnienia w większości sektorów gospodarki

- zawód poszukiwany na rynku pracy przez wielu pracodawców (sprawdź prognozy MEN)

- absolwenci znający obsługę programów typu CAD, szczególnie SolidWorks są bardzo cenieni na rynku pracy

- wysokie średnie wynagrodzenia

 

Czekamy właśnie na Ciebie!!!

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com