Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

 

Rynek turystyczny stanowi niezwykle atrakcyjny rynek pracy, zwłaszcza dla ludzi młodych, otartych oraz wykształconych w zakresie gospodarki turystycznej. Co roku w Polsce i na świecie odnotowuje się rozwój szeroko pojętej gospodarki turystycznej. Dla obsługi ruchu turystycznego powstają biura i agencje podróży, rozbudowuje się oraz modernizuje baza noclegowa, transport turystyczny, a także sektor atrakcji turystycznych. Integracja z Unią Europejską stanowi doskonałą szansę dalszego rozwoju polskiej turystyki, której strategia rozwoju przewiduje między innymi usuwanie barier i słabości w rozwoju turystyki, zapewnienie bezpieczeństwa turystów i organizatorów usług turystycznych, zapewnienie jakości bazy noclegowej oraz pozostałej infrastruktury turystycznej, a także gwarancję wysokiej jakości kadr zatrudnionych w turystyce.

 

JEŚLI:

 • jesteś kreatywny, otwarty i pozytywnie nastawiony do ludzi,
 • chcesz być mobilny zawodowo i geograficznie w warunkach współczesnego świata,
 • stawiasz na wykonywanie pracy zawodowej na poziomie wymagań współczesnego rynku,
 • pragniesz spełnić oczekiwania w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez znajomość nowych technik i technologii w zakresie obsługi turystycznej,
 • chcesz rozwijać swoją turystyczną pasję i tym samym aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • warunki umiejętnego organizowania działalności turystycznej;
 • zasady kompetentnego organizowania imprez i usług turystycznych;
 • metody profesjonalnego obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • zasady rozliczania imprez i usług turystycznych.
 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • procedury bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • język zawodowy na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas odbywania praktyk w zakładach obsługi turystycznej,
 • będziesz miał okazję poszerzania wiedzy i umiejętności uczestnicząc w wycieczkach dydaktycznych organizowanych do zakładów obsługi turystycznej oraz na MTP w Poznaniu,

 

Nauka trwająca cztery lata (po gimnazjum) lub pięć lat (po 8 klasie szkoły podstawowej) daje możliwość uzyskania tytułu technika, po uprzednim zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych oraz możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Turystyka i rekreacja: obsługa ruchu turystycznego, rekreacja, hotelarstwo i gastronomia, turystyka kulturowa z dziennikarstwem;
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wydział Gospodarki Międzynarodowej: Gospodarka turystyczna;
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Gdańsku – Turystyka i rekreacja;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Turystyka i rekreacja;
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – Turystyka i rekreacja: Hotelarstwo i gastronomia;
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Turystyka i rekreacja: Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka, turystyka uzdrowiskowa.

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

Ukończeniu edukacji w zawodzie TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ umożliwia:

 • podjęcie pracy we wszystkich firmach prowadzących działalność w zakresie obsługi turystycznej (branża hotelarska, gastronomiczna, turystyczna), zarówno na terenie kraju jak i poza granicami Polski;
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi turystycznej (hotelarstwo, biuro podróży);
 • po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji jako przewodnik lub pilot wycieczek.

 

PAMIĘTAJ!

ODPOWIEDNI POZIOM WIEDZY OGÓLNEJ POWIĄZANEJ Z WIEDZĄ ZAWODOWĄ UKIERUNKOWANĄ NA OBSŁUGĘ TURYSTYCZNĄ, POZWOLI W EFEKCIE NA UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, A TYM SAMYM ZAPEWNI CI MOŻLIWOŚĆ SPROSTANIA WYZWANIOM ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY ZARÓWNO W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ.

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com