Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Technik ochrony środowiska określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby. W dobie polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej, należy do pierwszej piątki zawodów, w których poszukuje się specjalistów- inżynierów ochrony środowiska. Absolwenci Technikum są dobrze przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe.

 

JEŚLI:

 • interesujesz się przyrodą i zmianami w niej zachodzącymi
 • chcesz planować i realizować zadania związane z ochroną wód, powietrza i gleby
 • lubisz pracować fizycznie na świeżym powietrzu
 • posiadasz uzdolnienia techniczne i manualne
 • masz dobrze rozwinięte wszystkie zmysły, podzielność uwagi i zdolność do koncentracji
 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych
 • jesteś cierpliwy, systematyczny i dokładny

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • jak oceniać stan i zasoby środowiska
 • sposoby ochrony wód, powietrza i gleby
 • formy ochrony przed hałasem
 • sposoby gospodarki odpadami
 • jak monitorować środowisko
 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej
 • jak podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk zawodowych
 • możesz zaangażować się w ochronę środowiska lokalnego
 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach
 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa cztery lata  (po gimnazjum) lub pięć lat (po 8 klasie szkoły podstawowej) i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 

RL.8. Ocena stanu środowiska

RL.9. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Przedmioty rozszerzone:

Przedmiot pierwszy: biologia lub chemia lub fizyka lub historia.

Przedmiot drugi: Matematyka lub WOS

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy m.in.: Inżynieria Środowiska, Gospodarka Przestrzenna, Inżynieria i Gospodarka Wodna
 • Uniwersytet Ekonomicznym.in: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Politechnika Poznańska m.in.: Inżynieria środowiska, Inżynieria chemiczna i procesowa, Technologia chemiczna, Technologie ochrony środowiska
 • AWF Poznań : Turystyka i Rekreacja

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • organach administracji np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska lub oddziały terenowe
 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych
 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność,
 • materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.
 • miejskich i prywatnych przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
 • zakładach unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych
 • pracowniach biur projektowych

 

PAMIĘTAJ!

NASZA SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO PODJĘCIA PRACY ZAWODOWEJ LUB OTWORZY CI DROGĘ NA WYMARZONE STUDIA – NIE TYLKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA. PRZYJDŹ DO NAS A PRZEKONASZ SIĘ, ŻE NAUKA MOŻE BYĆ CIEKAWA!!!

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu