TECHNIK ROLNIK

 

Technik rolnik organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Technik rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w urzędach i instytucjach służb rolnych. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą, np. produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

JEŚLI:

 • pragniesz prowadzić własne gospodarstwo rolne

 • lubisz pracować fizycznie na świeżym powietrzu

 • chcesz zdobyć uprawnienia do kierowania ciągnikiem i maszynami rolniczymi

 • posiadasz zdolności organizacyjne

 • chcesz dowiedzieć się jak korzystać z funduszy unijnych

 • interesujesz się nowinkami technicznymi

 • chcesz rozwijać swoje zainteresowania

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK ROLNIK

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • sposoby zbierania i przechowywania produktów rolnych;

 • jak uprawiać ziemię i dbać o dobre zbiory

 • sposoby hodowli zwierząt

 • sposoby stosowania rachunku ekonomicznego w działalności gospodarczej;

 • jak prowadzić uproszczoną rachunkowość;

 • jak korzystać z różnych źródeł informacji technicznej i ekonomicznej oraz doradztwa rolniczego.

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w licencjonowanych gospodarstwach

 • możesz zaangażować się w Koła Młodych Rolników

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa pięć lat i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

ROL.04. - Prowadzenie produkcji rolniczej (kwalifikacja wspólna z zawodem technik agrobiznesu)

ROL.10. - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Przedmiot rozszerzony: biologia lub fizyka

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Biotechnologia, Inżynieria Rolnicza, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, i in.

 • Uniwersytet Ekonomiczny: Gospodarka turystyczna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • Politechnika Poznańska:Inżynieria środowiska, Technologie ochrony środowiska

 • AWF Poznań : dietetyka, turystyka

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • własne gospodarstwo rolne

 • przedsiębiorstwa rolnicze: produkcyjne, usługowe i handlowych np. KMK AGRO Brodowo,

 • ODR Sielinko,

 • Urząd Gminy,

 • Starostwo Powiatowe

 • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych itp.).

 

PAMIĘTAJ!

UZYSKANIE WYKSZTAŁCENIA ROLNICZEGO JEST PODSTAWOWYM WARUNKIEM UNII EUROPEJSKIEJ STAWIANYM OSOBOM CHCĄCYM ZAKUPIĆ ZIEMIĘ ROLNICZĄ, DZIEDZICZYĆ GOSPODARSTWO ROLNE, POZYSKIWAĆ ŚRODKI FINANSOWE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UNII EUROPEJSKIEJ.

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl