Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

Technik rolnik

 

Technikum 5-letnie, dyplom technika rolnika

 

Słowa klucze: zamiłowanie do wolnej przestrzeni, organizacja pracy

 

Czego się nauczysz?

- projektować oraz zakładać pola hodowlane z zachowaniem niezbędnej izolacji gatunkowej i odmianowej

- dokonywać wyboru rodzaju produkcji (towarowa, hodowlana) z uwzględnieniem różnych czynników zewnętrznych

- opracowywać technologię, plodozmian lub zmianowanie dla roślin hodowlanych i produkcyjnych

- opracowywać, kontrolować i wykonywać zabiegi agrotechniczne związane z uprawą gleby

- organizować, nadzorować i wykonywać prace związane z uprawą roli, nawożeniem, siewem, sadzeniem, pielęgnowaniem i zbiorem roślin oraz przygotowaniem plonów do sprzedaży

- dokonywać kontroli i oceny plantacji nasiennych

- ustalać potrzeby, metody i środki zwalczania chwastów, szkodników i chorób

- prowadzić produkcję zwierzęcą z zachowaniem obowiązujących zasad i standardów

- zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt

- potrzeb biologicznych i behawioralnych zwierząt

- zasad bezpieczeństwa produkowanej żywności

- rozpoznawać objawy chorobowe u zwierząt gospodarskich

- nadzorować pracę i obsługę maszyn i pojazdów rolniczych oraz innych urządzeń w produkcji rolnej

- planować zaopatrzenie gospodarstwa rolnego

- pobierać próbki do oceny i atestów kwalifikacyjnych

- prowadzić dokumentację i kalkulację kosztów produkcji rolnej

 

Gdzie odbywają się praktyki?

 

- Kórnickie Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe i Usługowe "JAGROL" Pierzchno

- Stacja nasienna COBORU w Słupi Wielkiej

- firma Mróz S. A. Borek Wielkopolski

- Poznańska Hodowla Roślin Sp. z. o.o Strategiczna Spółka Skarbu Państwa Laureat Konkursu Rolnik-Farmer Roku

- Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy. Polowa Stacja Doświadczalna w Winnej Górze

- gospodarstwa rolne absolwentów i sympatyków szkoły

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu?

- rolnicze przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe

- własna działalność gospodarcza, indywidualne gospodarstwo rolne

- prowadzenie małych i średnich przedsiębiorstw przemysłu rolno- spożywczego

- instytucje i agencje związane z rolnictwem np. ARiMR, PHR

- administracja samorządowa

- placówki badawcze np. PIB, COBORU

Naukę kontynuować możesz na uczelniach wyższych m.in. Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w szczególności na kierunkach takich jak:

rolnictwo, ochrona środowiska, inżynieria rolnicza, biotechnologia

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

 

- kurs prawa jazdy (praktyczny i teoretyczny) kat. T!!

- współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym i możliwość udziału w ich

projektach

- możliwość zdobycia dodatkowych międzynarodowych uprawnień na

kursach na operatora kombajnów zbożowych, obsługę wózków

widłowych i teleskopowych, sieczkarni samojezdnych, pras zwijających,

opryskiwaczy rolniczych, pilarek łańcuchowych

- możliwość udziału w konferencjach rolniczych na terenie szkoły

- możliwość udziału w konkursach np. BHP w rolnictwie, wycieczkach

dydaktycznych np. na targi rolne Agro Show

- możliwość udziału w projektach szkolnych np. organizacji Święta Plonów

- możliwość praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+

- możliwość pozyskiwania dotacji UE - dotacja "Młody rolnik"

 

Jeśli interesujesz się uprawą i hodowlą, chcesz prowadzić nowoczesne,
prężnie rozwijające się gospodarstwo rolne lub agroturystyczne ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Zapraszamy!!!

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com