TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI
Płatne zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa !!!

 

Zajmuje się opracowywaniem nowych produktów żywnościowych i technologii. Organizuje i nadzoruje proces produkcji produktów żywnościowych. Może zajmować się również świadczeniem pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie nowoczesnych technik i technologii oraz opracowywaniem nowych asortymentów produktów żywnościowych.

 

JEŚLI:

 • chcesz zarabiać podczas zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

 • masz już sprecyzowane zainteresowania

 • interesujesz się żywnością

 • chcesz mieć możliwość pracy w zawodzie z przyszłością

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • sposoby wytwarzania produktów spożywczych;

 • jak obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane do produkcji wyrobów spożywczych;

 • jak organizować i nadzorować przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym;

 • jak kontrolować pracę maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas praktyk w firmach: Jana, ZPOW, Sokołów

 • będziesz zarabiać podczas praktyk w firmach Jana i ZPOW

 • będziesz mógł zaangażować się w pracę Piekiełka – szkolnej kawiarenki

 • będziesz mieć możliwość wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach

 • będziesz mieć możliwość udziału w różnego rodzaju wycieczkach dydaktycznych

 

Nauka trwa pięć lat  i kończy się uzyskaniem tytułu technika (po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych) oraz zdaniem egzaminu dojrzałości.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Przedmiot rozszerzony:

biologia

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo Analityka żywności

 • Uniwersytet Ekonomiczny: Towaroznawstwo

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem żywności np. Średzka Spółdzielnia Mleczarska „Jana”, Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Środzie Wlkp., Cukrownia Średzka,

 • zakłady gastronomiczne i placówki żywienia zbiorowego.

 • laboratoria

 • własna działalność gospodarcza

 

PAMIĘTAJ!

PO UKOŃCZENIU TECHNIKUM WRAZ Z POTWIERDZONYM POZYTYWNYM WYNIKIEM EGZAMINÓW KWALIFIKACYJNYCH UZYSKASZ TYTUŁ ZAWODOWY.

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl