TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

 

Sektor usług gastronomicznych jest niezwykle dynamiczny, ciągle rozwija się i przekształca. Restauracje i bary starają się przyciągnąć licznych gości, oferując nowe usługi, oryginalne potrawy oraz obsługę na najwyższym poziomie. Wysoki standard usług kelnerskich stał się ważnym elementem konkurencji, a to nakłada konieczność nowoczesnego kształcenia uczniów w zawodach związanych z obsługą gości. Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, obsługą gastronomiczną innych imprez, świadczeniem usług cateringowych poza zakładem gastronomicznym a także kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym.

JEŚLI:

 • jesteś kreatywny, otwarty i pozytywnie nastawiony do ludzi;

 • chcesz być mobilny zawodowo i geograficznie w warunkach współczesnego świata;

 • stawiasz na wykonywanie pracy zawodowej na poziomie wymagań współczesnego rynku;

 • pragniesz spełnić oczekiwania w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez znajomość nowych technik i technologii w zakresie obsługi konsumenta;

 • chcesz rozwijać swoją gastronomiczną pasję i tym samym aktywnie funkcjonować na zmieniającym się rynku pracy zarówno w kraju jak i za granicą;

 

Podejmij naukę

W TECHNIKUM W ZAWODZIE:

TECHNIK USŁUG KELNERSKICH

w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 

 

W TRAKCIE NAUKI POZNASZ:

 • zasady i metody oraz kulturę obsługi kelnerskiej gości;

 • zasady prawidłowego sporządzania potraw i napojów;

 • zasady umiejętnego planowania oraz prawidłowego rozliczania usług gastronomicznych;

 • metody oceniania jakości żywności oraz warunki jej przechowywania;

 • problematykę planowania i oceny sposobu żywienia;

 • zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

 • procedury bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • język zawodowy na poziomie umożliwiającym swobodną konwersację.

 

PONADTO:

 • zdobędziesz cenne doświadczenie podczas odbywania praktyk w zakładach gastronomicznych,

 • będziesz miał okazję poszerzania wiedzy i umiejętności uczestnicząc w wycieczkach dydaktycznych organizowanych do zakładów gastronomicznych oraz na MTP w Poznaniu,

 

Nauka trwająca pięć lat daje możliwość uzyskania tytułu technika, po uprzednim zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych oraz możliwość przystąpienia do egzaminu dojrzałości. Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych

 

Przedmiot rozszerzony: geografia

 

MOŻESZ KONTYNUOWAĆ NAUKĘ M.IN. WYBIERAJĄC NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Wdział Nauk o Żywności i Żywieniu: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Dietetyka, Towaroznawstwo;

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Wydział Towaroznawstwa

 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – Dietetyka;

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Turystyka i rekreacja: Zarządzanie gastronomią i dietetyka;

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu;

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Gastronomia i Hotelarstwo, Towaroznawstwo, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka;

 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – Turystyka i rekreacja: Hotelarstwo i gastronomia;

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Turystyka i rekreacja: Hotelarstwo, gastronomia i dietetyka.

 

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻESZ PRACOWAĆ

Ukończeniu edukacji w zawodzie technik usług kelnerskich na poziomie technikum umożliwia:

 • podjęcie pracy we wszystkich firmach prowadzących działalność gastronomiczną jak restauracje, kawiarnie, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty itp., zarówno na terenie kraju jak i poza granicami Polski;

 • zajęcie się organizacją i obsługą przyjęć okolicznościowych oraz aranżacją sal i pomieszczeń o charakterze konsumpcyjnym – własna działalność gospodarcza;

 • prowadzenie usług doradczych z zakresu organizacji usług gastronomicznych – własna działalność gospodarcza;

 

PAMIĘTAJ!

ODPOWIEDNI POZIOM WIEDZY OGÓLNEJ POWIĄZANEJ Z WIEDZĄ ZAWODOWĄ UKIERUNKOWANĄ NA OBSŁUGĘ KELNERSKĄ,  POZWOLI W EFEKCIE NA UZYSKANIE WYSOKIEGO POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, A TYM SAMYM ZAPEWNI CI MOŻLIWOŚĆ SPROSTANIA WYZWANIOM ZMIENIAJĄCEGO SIĘ RYNKU PRACY ZARÓWNO W KRAJU JAK I ZA GRANICĄ.

6 czerwca 2020 r. 

 

 

Aktualności

Plan zajęć

Zastępstwa

e-dziennik

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta  z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail:
 zsrsroda@onet.pl