Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

TECHNIK WETERYNARII

 

Technikum 5-letnie, dyplom technika weterynarii

 

Słowa klucze: pasja i powołanie

 

Czego się nauczysz?

- zapobiegać i zwalczać choroby zwierząt

- kontrolować stan zdrowotny i higieniczny zwierząt

- diagnostyki weterynaryjnej np. pobierania krwi, wykonywania USG, EKG

- analityki weterynaryjnej np. analiza krwi i innych tkanek

- wykonywać zabiegi sanitarno-weterynaryjne

- anatomii i fizjologii zwierząt

- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących człowiekowi

- wykonywania zabiegów inseminacji u zwierząt

- prowadzenie ciąży i rozrodu zwierząt

- wykonywania czynności pomocniczych w leczeniu zwierząt we współpracy z lekarzem np. asystowanie podczas operacji

- rehabilitacji zwierząt

- behawioryzmu ("psychologii" zwierząt)

- wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt

- wykonywania czynności związanych z badaniem bezpieczeństwa żywności i zwalczania chorób zakaźnych

- prowadzenia dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym

 

Gdzie odbywają się praktyki?

W gabinetach weterynaryjnych, klinikach weterynaryjnych, schronisku dla zwierząt.

Współpracujemy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. Oddział w Środzie Wlkp., Gminnym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Środzie Wlkp., firmą KRUUSE Polska. Sprzęt Weterynaryjny, Rehabilitacja Zwierząt.

 

Gdzie możesz pracować po ukończeniu szkoły?

- asystent w gabinetach i klinikach weterynaryjnych

- laboratoriach weterynaryjnych

- ogrodach zoologicznych

- schroniskach dla zwierząt

- lecznicach zajmujących się rehabilitacją zwierząt, fizjoterapią i behawiorystyką ("psi psycholog")

- salonach fryzjerskich dla psów (groomer)

Naukę możesz kontynuować na uczelniach wyższych np. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w szczególności na kierunkach takich jak: weterynaria, zootechnika, turystyka przyrodnicza, biologia, agroturystyka.

 

Dlaczego warto wybrać ten kierunek?

- doskonale wyposażona pracownia weterynaryjna, jedna z najlepiej w województwie wielkopolskim, posiadająca m.in. aparat ultrasonograficzny, aparat biochemiczny do analizy krwi, elektrokardiogram EKG, stoły i lampy sekcyjne, lampy bakteriobójcze, autoklaw, aparat stomatologiczny, mikroskopy, zestawy narzędzi chirurgicznych, fantom psa do RKO, trenażer łapy psa do iniekcji dożylnych, naturalne szkielety zwierząt

- wyspecjalizowana kadra nauczycieli praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy weterynaryjnej (lekarz weterynarii, prezes średzkiego TOZ-u)

- kurs prawa jazdy kat. B - teoretyczny i praktyczny (bezpłatnie w ramach zajęć)

- współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i możliwość udziału w laboratoriach weterynaryjnych na uczelni w klasie 3

- możliwość udziału w stażu zawodowym w ramach programu "Czas Zawodowców Bis", za który uczeń otrzymuje wynagrodzenie

- bardzo ciekawe zajęcia praktyczne, nastawione na pracę w małych zespołach

- nauka języka obcego branżowego (dodatkowe zajęcia z naciskiem na słownictwo z zakresu weterynarii)

- możliwość kontaktu i pomocy zwierzętom- kto kocha ten rozumie;)

 

Jeśli jesteś miłośnikiem zwierząt, osobą odważną, nie boisz się wyzwań,
 jesteś pracowity i odpowiedzialny ten kierunek jest dla Ciebie strzałem w 10!!!!

Zapraszamy!!!

 

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com