Formularz rejestracyjny na Zjazd Absolwentów - Zmiana terminu

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

e-dziennik

Kierunki kształcenia

Zaplanuj zajęcia

aktualności

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO W ŚRODZIE WLKP.

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ

 

 

Oferta na rok szkolny 2024/2023\5

dla uczniów kończących

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ:

(Technikum 5-letnie, Branżowa Szkoła I Stopnia 3-letnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 3-letnia)

 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

(3-letnia)

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące

(4-letnie)

 

Technikum 

(5-letnie)

 

Branżowa Szkoła I Stopnia 

(3-letnia)

 

 

TECHNIKUM NR 3 w zawodach:

 

TECHNIK ROLNIK

4 – letnie

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

4 – letnie

TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

4 – letnie

TECHNIK AGROBIZNESU

4 – letnie

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

4 – letnie

TECHNIK MECHANIK (klasa wojskowa)

4 – letnie

TECHNIK TELEINFORMATYK

4 – letnie

TECHNIK TELEINFORMATYK (klasa wojskowa)

4 – letnie

TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH (klasa wojskowa)

4 – letnie

KELNER

4 – letnie

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

4 – letnie

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

4 – letnie

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

4 – letnie

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

4 – letnie

TECHNIK AUTOMATYK (klasa pod patronatem firmy TFP)

4 – letnie

TECHNIK MECHATRONIK (klasa pod patronatem firmy TFP)

4 – letnie

TECHNIK ELEKTRONIK

4 – letnie

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

4 – letnie

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Nr 2(dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) w zawodach:

 

 

MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH(zajęcia praktyczne w szkole)

 

3 – letnia

ŚLUSARZ z uprawnieniami spawacza - klasa pod patronatem firmy SOLARIS(zajęcia praktyczne w szkole oraz kurs spawacza w firmie Solaris)

3 – letnia

ŚLUSARZ (umowa z wybranym zakładem pracy jako pracownik młodociany)

3 – letnia

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

3 – letnia

ELEKTROMECHANIK - klasa pod patronatem firmy CLAVEY z branży AUTOMOTIV

3 – letnia

BLACHARZ SAMOCHODOWY - klasa pod patronatem firmy CLAVEY z branży AUTOMOTIV

3 – letnia

KIEROWCA MECHANIK

3 – letnia

MECHANIK PRECYZYJNY

3 – letnia

MECHATRONIK

3 – letnia

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH - współpraca z firmą Polipak

3 – letnia

ELEKTRONIK

3 – letnia

MONTER SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3 – letnia

KRAWIEC

3 – letnia

WĘDLINIARZ

3 – letnia

 

Ponadto dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim proponujemy zawody:

 

PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

 

3 – letnia

PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA

3 – letnia

PRACOWNIK POMOCNICZY ŚLUSARZA

3 – letnia

PRACOWNIK POMOCNICZY STOLARZA

3 – letnia

 

 

 

 

SZKOŁA POLICEALNA NR 2 w zawodach:

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

2 - letnia

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA                                                     

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

TECHNIK BHP

 

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym 
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 

3 – letnia

Zespół Szkół Rolniczych 
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.

tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
faks: (061) 285-22-64
e-mail:
 
zsrsroda@onet.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności . Strona stworzona przez  kapary.com